(1)
Wærp, H. H. Fridtjof Nansen som forfatter - en litterær vurdering av reiseskildringene. Nordlit 2012, 235-242.