(1)
Karlsen, S. S. Triumf, lojalitet, avstand. Fridtjof Nansens Fram-ekspedisjon (1893-1896) – og litteraturen i dens kjølvann. Nordlit 2012, 299-301.