(1)
Karlsen, S. S. Triumf, Lojalitet, Avstand. Fridtjof Nansens Fram-Ekspedisjon (1893-1896) – Og Litteraturen I Dens kjølvann. Nordlit 2012, 299-301.