(1)
Heith, A. Platsens Sanning. Performativitet Och gränsdragningar I Tornedalsk Litteraturhistoria Och Grammatik. Nordlit 2012, 71-86.