(1)
Folkvord, I. Nyskapende Radioestetikk Og Pragmatisk Leilighets-Arbeid – hørespillsjangeren I Inger Hagrups Verk. Nordlit 2012, 171-187.