(1)
Brøgger, F. C. "Naturfolk" i teori og praksis: skildringen av samene og den nordlige naturen i Knud Rasmussens Lapland. Nordlit 2014, 99-115.