(1)
Aarekol, L. Helmer Hanssens Reiser I Isbaksen. Med Roald Amundsen Og Polene Som Omdreiningspunkt. Nordlit 2014, 117-131.