(1)
Jølle, H. D. Nansen I Norsk Polartradisjon. Nordlit 2014, 133-146.