(1)
Jølle, H. D. Nansen i norsk polartradisjon. Nordlit 2014, 133-146.