(1)
Karlsen, S. S. Romantiske stereotypier eller barnlige avvik. Arktis som oppdragende element i jentebøker fra 1940- og 1950-tallet. Nordlit 2015, 205–219.