(1)
Pankratova, E. Hamsun og Tsjekhov—stilistisk gjenklang: Erfaringer fra mitt virke som oversetter. Nordlit 2016, 217–225.