(1)
Langhof, J. Författare—samhälle—media: En Mediekritisk Betraktelse Av medietäckning Om Knut-Hamsun-Jubileet 2009. Nordlit 2016, 106–115.