(1)
NesbyL. H. PÅ GJENGRODDE STIER (1949): PASIENTEN SOM FORTELLER. Nordlit 2016.