(1)
Nesby, L. H. <i>På Gjengrodde stier</I> (1949): Pasienten Som Forteller. Nordlit 2016, 137–151.