(1)
Torrissen, W. «Vi Er Aldri Syke, Derfor Holder Vi Oss Friske Og Eldes Ikke […]». Nordlit 2016, 204–216.