(1)
ByarkivT. Byarkivets Utstilling. Nordlit 2019.