(1)
Jonsson, B. Vilken Svensk författare Motsvarar Knut Hamsun Och Örnulf Tigerstedt? Reflektioner Om Nazistiska Diktare I Norden. Nordlit 2020, 65-76.