(1)
Nesby, L. H. Tuberkulose som tegn på virkelighet i Hamsuns <i>Victoria</i> (1898). Nordlit 2020, 266-284.