(1)
Nesby, L. H. Tuberkulose Som Tegn På Virkelighet I Hamsuns <i>Victoria</I> (1898). Nordlit 2020, 266-284.