(1)
Løkholm Ramberg, I. .; Hamrin Nesby, L.; Johnsson, H. Takk til fagfeller. Nordlit 2020, 326-327.