(1)
SchmidtM.; WærpH. H. Innledning. Nordlit 2009, 13, 5-6.