(1)
Schmidt, M.; Wærp, H. H. Innledning. Nordlit 2009, 5-6.