(1)
Gaasland, R. Omveien hjem. "Hans og Grete" i klasserommet. Nordlit 2022, 1-10.