(1)
WærpH. H. Vandringer I Refleksjonslandskapet – Om Knut Hamsuns <i>På Gjengrodde stier</I&gt;. Nordlit 2009, 13, 161-186.