(1)
Arntzen, E. "Det fine og sælsomme behag". Om lykke og værensfylde i Knut Hamsuns forfatterskap. Nordlit 2009, 205-218.