Whittaker, H., Schmidt, M., & Heith, A. (2009). Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies. Nordlit, (24), 333–336. https://doi.org/10.7557/13.1490