Schimanski, J., & Spring, U. (2007). Mottakelse/mottakelse; Tilbakekomstene til den østerrikskungarske nordpolekspedisjonen, 1872-1874. Nordlit, (22), 143–166. https://doi.org/10.7557/13.1575