Schmidt, M., Torjussen, S. S., & Whittaker, H. (2007). Forfatterpresentasjoner - Authorbiographies. Nordlit, (22), 267-271. https://doi.org/10.7557/13.1593