Eriksen, R. (2011). Kroppslighet og jomfrukur i Hans E. Kincks tragedie <i>Den sidste Gjest</i> (1910). Nordlit, (27), 55–68. https://doi.org/10.7557/13.1805