WhittakerH., SchmidtM., & HeithA. (2009). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, 13(1). https://doi.org/10.7557/13.1808