Whittaker, H., Schmidt, M., & Heith, A. (2009). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, (24). https://doi.org/10.7557/13.1808