Ryall, A., Schimanski, J., & Wærp, H. H. (2008). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, (23). https://doi.org/10.7557/13.1809