Schmidt, M., Torjussen, S. S., & Whittaker, H. (2007). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, (22). https://doi.org/10.7557/13.1810