Whittaker, H., Kudrjavtseva, T., & Schmidt, M. (2006). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, (20). https://doi.org/10.7557/13.1812