WhittakerH., & NesbyL. H. (2006). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, 10(1). https://doi.org/10.7557/13.1831