Whittaker, H., & Nesby, L. H. (2006). Redaktører for dette nummeret / Editors of this Issue. Nordlit, (19). https://doi.org/10.7557/13.1831