BäckströmP. (2006). "Den gamla skamliga vanligheten". En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk. Nordlit, 10(1), 1-18. https://doi.org/10.7557/13.1832