Bäckström, P. (2006). "Den gamla skamliga vanligheten". En komparativ analys av experimenterande poesi och psykosens språk. Nordlit, (19), 1–18. https://doi.org/10.7557/13.1832