Torjussen, S. S. (2006). Popper, Kirk og førsokratikerne. Nordlit, (19), 75–86. https://doi.org/10.7557/13.1837