WhittakerH., & NesbyL. H. (2006). Forfatterpresentasjoner / Author Biographies. Nordlit, 10(1), 129-131. https://doi.org/10.7557/13.1843