BäckströmP. (2005). ”Den laglösa fantasin till makten!” Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin. Nordlit, 9(2), 5-26. https://doi.org/10.7557/13.1846