Bäckström, P. (2005). «Den laglösa fantasin till makten!»: Det svenska 70-avantgardets uppror mot den rationella poesin. Nordlit, (18), 5–26. https://doi.org/10.7557/13.1846