Isaksen, H. (2005). Grensekrysninger, symbolsk makt/vold og litterært uttrykk […]: […] hos Annie Ernaux og Nina Bouraoui . Nordlit, (18), 45–70. https://doi.org/10.7557/13.1848