KnutsenN. M. (2005). Et lite pekk tesies. Litt om språket i <i>Vett og uvett</i&gt;. Nordlit, 9(2), 71-77. https://doi.org/10.7557/13.1851