WhittakerH. (2005). Aksumstelen. Et monuments skiftende betydninger. Nordlit, 9(2), 307-326. https://doi.org/10.7557/13.1863