Arntzen, E. (2005). «Men mennesket lever så længe»: En Lesning av Hamsuns ‹Feberdikte›. Nordlit, (17), 13–26. https://doi.org/10.7557/13.1871