Mähönen, H., & Måseide, A. K. (2005). Er fru Ruben jødisk eller ikke? En diskusjon om hennes karakter i Hamsuns «Siste Kapitel». Nordlit, (17), 27–44. https://doi.org/10.7557/13.1872