BartnæsM. (2005). Øystein Rottem om <i>Pan</i&gt;. Person og påvirkning. Nordlit, 9(1), 65-84. https://doi.org/10.7557/13.1874