BäckströmP. (2005). "Mellem livshunger og dødsangst." Søren Ulrik Thomsen og Pia Tafdrups poetikker. Nordlit, 9(1), 143-156. https://doi.org/10.7557/13.1878