Bäckström, P. (2005). «Mellem livshunger og dødsangst»: Søren Ulrik Thomsens och Pia Tafdrups poetiker. Nordlit, (17), 143–156. https://doi.org/10.7557/13.1878