Aadland, E. (2005). Hvem setter tittelen på et dikt?. Nordlit, (17), 193–202. https://doi.org/10.7557/13.1881