BäckströmP. (2005). "Heller ikke i dette skrift er det uutsigelige sagt". Det nordiska neoavantgardets estetik - exemplen Fahlström, Hodell & Højholt. Nordlit, 9(1), 203-235. https://doi.org/10.7557/13.1882