Wærp, H. H. (2005). Første innføringsbok i litteraturkritikk: Erik Bjerck Hagen’s «Litteraturkritikk—En introduksjon» (Universitetsforlaget 2004). Nordlit, (17), 239–247. https://doi.org/10.7557/13.1883